avatar

Wlodek

Wlodek

2.16 0.90
avatar 2.71 2.31
avatar

evovxn

Вадим

3.15 1.56
avatar

uav1606

Александр

3.45 0.00
avatar

drbars

Евгений

3.90 0.85
avatar

tae1980

Алексей

3.98 0.00
avatar

Sergio

Sergio

4.27 0.00
avatar 4.65 3.97
avatar

Al-Rado

Алексей

4.65 0.53
avatar 5.63 1.24
avatar

SaNchez

Санчез

5.64 0.59
avatar

point777

Yevheniy Tyukayev

6.18 0.84
avatar

psndcj

PSNDCJ

6.43 2.08
avatar 6.44 0.00
avatar

wbr

Максим

6.50 3.45