avatar 75.40 23.23
avatar

Buddy

Евгений

67.23 21.54
avatar

n1k-o

nq/skrju

83.10 20.66
avatar 95.60 20.39
avatar

Error

Петр

55.24 19.84
avatar

dman_pcb

dman

53.96 16.95
avatar

Robus

Rob F.

69.20 16.25
avatar 48.77 14.27
avatar

TmK

Александр

56.58 13.46
avatar

ShaMAN

Руслан

51.36 12.51
avatar

oisee

siril

53.76 11.75
avatar

brightentayle

Mr. Tayle Grinder

33.57 10.82
avatar

Schafft

Александр

29.87 10.39
avatar 55.31 10.11
avatar 26.79 9.69