avatar

shuran33

Alexandr

106.21 24.69
avatar

moronizzz

Кирилл

75.58 24.65
avatar 75.40 23.77
avatar 43.01 21.74
avatar

Buddy

Евгений

69.38 21.54
avatar

n1k-o

nq/skrju

84.42 21.10
avatar 101.78 20.39
avatar

Error

Петр

55.24 19.84
avatar

TmK

Александр

74.54 19.39
avatar 88.80 18.82
avatar 74.04 16.65
avatar

Robus

Rob F.

73.31 16.25
avatar 55.70 15.77
avatar

oisee

siril

62.83 13.99
avatar 56.96 12.69